20.2.2018

IT-Yrityksille

ICT lyhenne tulee englanninkielen sanoista Information and Communication Technology, ja sen yleisin suomennos on tieto- ja viestintäteknlogia.

On olemassa jonkin verran erityislainsäädäntöä, joka teknisen kehityksen mukana pysymään pyrkien luo rajoitteita ja mahdollisuuksia ICT-alan yrityksille. Enimmäkseen ICT-yritysten lakiasioissa on kuitenkin kyse on ”tavallisen lainsäädännön” ja oikeusperiaatteiden soveltamisesta ICT-alan teknologiat ja liiketoiminta tuntien. Alalla toimivan on syytä myös tiedostaa alan kauppatavat, tai usein pikemminkin niiden puuttuminen.

ICT-yritysten arvokkainta omaisuutta on osaaminen ja muu aineettomassa muodossa oleva varallisuus. Alan yritysten on tärkeää suojata tätä omaisuutta juridisesti ja tehdä sitä koskevia turvallisia ja tuottavia sopimuksia. Oikeudenaloja, jotka ovat erityisen korostuneita ICT-alalla, ovat sopimusjuridiikka, immateriaalioikeudet sekä viestintäoikeus.

Toimistomme palvelee ICT-alan yrityksiä kaikissa niiden lakiasioissa, ja muitakin yrityksiä ICT-alaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Asiakkainamme on paljon nuoria ja kasvavia alan yrityksiä. Toimistomme lakimiehillä on vuosien erikoistuminen alan oikeudellisiin kysymyksiin ja liiketoimintaan.