20.2.2018

Oikeudenkäynnit

Palvelemme asiakkaitamme niin yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävissä riita- ja rikosasioissa kuin hallintoviranomaisissa ja -tuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa käsiteltävissä hallinnollisissa ym. asioissa. Oikeudenkäynneissä asianajajan tehtävänä on tuoda esille päämiehensä eli juuri Sinun puolesta puhuvia seikkoja, perusteita ja todisteita. Rikosasioissa lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä jo esitutkintavaiheessa, koska tuolloin lakimies pystyy parhaiten valvomaan, että poliisin asiassa tekemä tutkinta on Sinun oikeusturvasi toteutumisen kannalta asianmukainen ja riittävä.

Oikeudenkäyntiasioissa tehtävämme ei suinkaan pääty itse oikeudenkäyntiin. Käymme kanssasi lävitse viranomaisen tai oikeuden asiassasi antaman tuomion tai päätöksen ja avustamme Sinua asian vaativissa, tarvittavissa jatkotoimenpiteissä, kuten esimerkiksi mahdollisissa korvausten hakemisessa. Lisäksi laadimme tarvittaessa valituksen, mikäli et ole tyytyväinen viranomaisten tai oikeuden asiassasi antamaan ratkaisuun.

Oikeudenkäyntiasioihin on tiettyjen edellytysten täyttyessä mahdollista saada valtion osittain tai kokonaan kustantamaa oikeusapua. Siitä myönnetään henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan asian hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapua ei kuitenkaan myönnetä, jos asianosaisella on asian käsittelyn kattava oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen oikeusapua voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin myöntää. Avustamme Sinua oikeusavun hakemisessa tai mikäli Sinulla on oikeusturvavakuutus, oikeusturvaedun hakemisessa omalta vakuutusyhtiöltäsi. Laadimme ja täytämme puolestasi hakemisessa tarvittavat asiapaperit ja lomakkeet sekä opastamme Sinua oikeudenkäyntikuluihin liittyvissä kysymyksissäsi